องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
folder กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview178
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่องการออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview173
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169

folder การเรียกประชุมสภาฯ
insert_drive_file เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
find_in_page เรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview28
find_in_page เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder การนัดประชุมสภาฯ
insert_drive_file นัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file นัดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file นัดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview22
find_in_page นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview150
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150

folder รายงานการประชุมสภาฯ
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview161
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview161
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview184
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview179