องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
folder สำนักงานปลัด
folder กองคลัง
folder กองช่าง
insert_drive_file ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview199
insert_drive_file ข.2 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview195
insert_drive_file ข.3 คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview178
insert_drive_file ข.4 คำขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview297
insert_drive_file ข.5 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview220

folder กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม