messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1