องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
folder งบแสดงฐานะทางการเงิน
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน-การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file งบทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1