องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Big Cleaning day)
รายละเอียด : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม 5 ส. ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ซึ่งกิจกรรม 5 ส. เป็นกิจกรรมที่ช่วยจัดระเบียบและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร
ผู้โพส : admin