องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฯ เพื่อทราบบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน และแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ผู้โพส : สำนักงานปลัด