messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย 2 เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานปรับปรุงผิวจราจร พื้นที่ผิวจราจร 792.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 198.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายสุวรรณ แซ่เจียง เป็นต้นไป หมู่ 3 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 152.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี งบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 61 วันทำการ ระหว่างวันที่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายสุพรรณ์ แซ่กุย ถึงบ้านนายสุเทพ คำเฮือง หมู่ 3 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายไพบูลย์ แสนเฉลียว หมู่ 3 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายธนพล อุ่นผม ถึงลำเหมือง หมู่ 6 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 78.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางก๋องคำ เจริญสิงห์ เป็นต้นไป หมู่ 1 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 95.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก บริเวณที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน หมู่ 2 ปริมาณงาน รั้วคอนกรีตบล็อกแบบ A สูง 1.60 เมตร ยาว 37.50 เมตร รั้วแบบ B สูง 1.60 เมตร ยาว 137.50 เมตร ประตู A ขนาดกว้าง 5.00 เมตร สูง 1.80 เมตร ประตู B ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 1.80 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย 2 เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 222.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางจันทร์ดี กันธะรส เป็นต้นไป หมู่ที่ 1 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง