ชื่อเรื่อง : ซื้อถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาโป่งน้ำร้อนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง