องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศการรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศแสดงราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ที่ 2 ยาว 80 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศแสดงราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ยาว 90 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม. 3 บ้านหัวฝาย ยาว 94.00 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม. 3 บ้านหัวฝาย ยาว 33.00 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม. 1 บ้านหนองพนัง ยาว 67.00 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภา
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview263
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview277
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview275

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 146-0012) จำนวน 1 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบและรับรองแบบ จำนวน 1 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประะกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหัด ม.4
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างออกแบบ จำนวน 7 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม