messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 08 9850 7336
-ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
นางสาวจิรภัทร ศรีใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0882865839
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 9850 7336
นายธนกฤติ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08 7187 4685
นางสาวสุทราทิพย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08 0491 7209