องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
check_circle รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
รูปภาพ

รายชื่อ
รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญทำ ต๊ะปัญญา กำนันตำบลโป่งน้ำร้อน 089 264 4549 นายทองศุกร์ พงษ์ปัญญาสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองพนัง 080 500 0948 นายชัยณรงค์ เตจ๊ะเป็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านดอน 086 188 6634 นายจันทร์แก้ว ยอดคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย 091 853 7462 นายชนะศึก ศุกลทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่าหัด 094 642 1771 นายจำลอง วรากิจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านเปียงกอก 085 920 2901 นายธนพล แก้วใจดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านต้นผึ้งใต้ 063 449 3765