องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
account_box สภา อบต.โป่งน้ำร้อน
นายจงรักษ์ พงค์พันธ์
ประธานสภาอบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 06 1147 5597
นายสิทธิชัย ปานดี
รองประธานสภาอบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 08 7186 8803
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
เลขานุการสภาอบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 08 9850 7336
นางสาวณิชากร มูลเฟย
ส.อบต.ม.1
โทร : 06 2242 5168
นางสาวศิริพร บัวเข็ม
ส.อบต.ม.2
โทร : 06 1370 2329
นายสิทธิชัย ปานดี
ส.อบต.ม.3
โทร : 08 7186 8803
นายเรืองวุฒิ ยืนยงค์
ส.อบต.ม.4
โทร : 08 8260 5598
นายจงรักษ์ พงค์พันธ์
ส.อบต.ม.5
โทร : 06 1147 5597
นายณรงค์ วงค์ไข่
ส.อบต.ม.6
โทร : 08 7184 9545
นายมานิต โชคอรพันธ์
ส.อบต.ม.7
โทร : 08 7303 5771