องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 80.00 เมตร ตั้งแต่ทางสี่แยกบ้านนายประเสริฐ เสรีรัตน์ ? หอเจ้าบ้าน หมู่ 2 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 90.00 เมตร ตั้งแต่บ้านนางศรีมัย สุรินทรามนต์ ? หอเจ้าบ้าน หมู่ 4 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างจ้างเหมาติดตั้งเสาตาข่ายสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ขนาด 4 x4 นิ้ว หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร จำนวน 24 ต้น ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างตัดหญ้าป่าชุมชน (แปลงที่ 1 และแปลงที่ 2) และ ตัดตามแนวกันไฟ ณ ดอยพระธาตุศรีมหาโพธิ์ตะโปธาราม บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม ยี่ห้อทิปโก้ จำนวน 150 ถุง เพื่อซ่อมแซมถนน ที่เสียหายเป็นหลุมบ่อ ภายในเขตตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 80.00 เมตร ตั้งแต่บ้านนายป้าง สุมล เป็นต้นไป หมู่ 3 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ความยาว 65.00 เมตร ตั้งแต่บ้านนายพิรุณ เตจ๊ะคง เป็นต้นไป หมู่ 2 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 405 ชุด ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างปรับปรุงทางระบายน้ำข้างถนน โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 3.00 เมตร ณ สายทางบ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อของรางวัล สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันที่ 13 มกราคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันที่ 13 มกราคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างจัดเตรียมและตกแต่งนิทรรศการ และติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานแสดงสินค้า OTOP ของดีตำบลโป่งน้ำร้อน ในงานฤดูหนาวและร้าน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12 - 21 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 94.00 เมตร ตั้งแต่บ้านนางเสาร์แก้ว คำหลู่ เป็นต้นไป หมู่ 3 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 33.00 เมตร ตั้งแต่บ้านนายทูน อ่องป่าน เป็นต้นไป หมู่ 3 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ความยาว 67.00 เมตร ตั้งแต่บ้านนายประนอม ทุนร่องช้าง เป็นต้นไป หมู่ 1 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหนองพนัง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักพนักงานส่วนตำบล ห้อง 1/2 , ห้อง 1/3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.50 เมตร และห้อง 1/9 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ซ่อมแซมผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 27.00 ตารางเมตร ตามแผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ สายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-3971 เชียงใหม่ รหัสครุภัณฑ์ 011-59-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์บรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ผบ 5877 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 006 ? 53 ? 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 34 จุด ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายรอด คำสุข หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 424.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินถมเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาออกแบบและลงนามรับรองแบบโดยวิศวกรโยธา ระดับสามัญ สำหรับงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 1 โครงการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ถังพลาสติก สีดำ มีฝาปิด ขนาดบรรจุ 40 แกลลอน จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างออกแบบสำรวจ ประเมินและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปี งปม. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาออกแบบและลงนามรับรองแบบโดยวิศวกรโยธา ระดับสามัญ สำหรับงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 1 โครงการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 522 คน ได้ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 81 วันทำการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 54 คน จำนวน 81 วันทำการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารหวานหรือผลไม้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัด จำนวน 30 คน จำนวน 81 วันทำการ รวมเป็น 2,430 ชุดๆละ 36.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารหวานหรือผลไม้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิตยาราม จำนวน 24 คน จำนวน 81 วันทำการ รวมเป็น 1,944 ชุดๆละ 36.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย 2 เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานปรับปรุงผิวจราจร พื้นที่ผิวจราจร 792.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 198.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายจันทร์ ต๊ะปัญญา หมู่ที่ 5 ปริมาณงานท่อลอดเหลี่ยมกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเปียงกอก ? ฌาปนกิจสถาน หมู่ที่ 6 ปริมาณงานท่อลอดเหลี่ยมกว้าง 2.10 เมตร ลึก 2.10 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยรื้อผิวจราจรและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สะพานวัดไชยมงคล - สวนนายบุญศรี แสงเมือง หมู่ 1 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 13.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 81.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 564.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย 2 เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานปรับปรุงผิวจราจร พื้นที่ผิวจราจร 792.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 198.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย 2 เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานปรับปรุงผิวจราจร พื้นที่ผิวจราจร 792.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 198.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างจ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ (Excavator) เพื่อขุดย้ายสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 จุด รวมจำนวน 9 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย 2 เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานปรับปรุงผิวจราจร พื้นที่ผิวจราจร 792.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 198.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารหวานหรือผลไม้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัด จำนวน 30 คน จำนวน 22 วันทำการ รวมเป็น 660 ชุดๆละ 36.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารหวานหรือผลไม้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิตยาราม จำนวน 24 คน จำนวน 22 วันทำการ รวมเป็น 528 ชุดๆละ 36.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี งบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 22 วันทำการ ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อจัดสรรให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สพฐ) จำนวน 4 โรงเรียน ยอดนักเรียนที่ได้รับจัดสรรจำนวน 518 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
1 - 50 (ทั้งหมด 595 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12