messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 22
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 32
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 23
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 41
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566(ตุลาคม65-มีนาคม66) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 44
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 46
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565(ตุลาคม64-ธันวาคม65) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 31
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 52
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565(ตุลาคม64-มีนาคม65) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 101
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 91
find_in_page รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564(ตุลาคม63-กันยายน64) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 128
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564(ตุลาคม63-มีนาคม64) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 271
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 239
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563(ตุลาคม62-กันยายน63) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 262
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 241
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563(ตุลาคม62-มีนาคม63) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 238
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562(ตุลาคม61-กันยายน62) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 282
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 241
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562(ตุลาคม61-มีนาคม62) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 249
lรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 243
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2