องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565(ตุลาคม64-มีนาคม65) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 61
find_in_page รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564(ตุลาคม63-กันยายน64) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564(ตุลาคม63-มีนาคม64) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563(ตุลาคม62-กันยายน63) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563(ตุลาคม62-มีนาคม63) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562(ตุลาคม61-กันยายน62) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562(ตุลาคม61-มีนาคม62) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file lรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2561 p poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561(ตุลาคม60-กันยายน61) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561(ตุลาคม60-มีนาคม61) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1