messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
folder การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง

นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้

นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

นโยบายด้านการบริหารและการมีส่วนร่วมในการบริหาร