องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนในเขตตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 4 โรงเรียน ในช่วงภาคเรียนที่ 2/2565 รวมจำนวน 514 คน จำนวน 40 วัน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 55 คน จำนวน 40 วัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในพิธีเปิด-ปิดและทำความสะอาดสถานที่หลังเสร็จงาน ตามโครงการแข่่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยสานสัมพันธ์สายใยในครอบครัว ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อของรางวัลและอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา สำหรับการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยสานสัมพันธ์สายใยในครอบครัว ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างปรับปรุงไหล่ทางโดยลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 38.40 ลบ.ม. ณ สายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจัดเหมาจัดเตรียมสนามการแข่งขัน สถานที่ จัดเตรียมพิธีปิดและมอบรางวัล และทำความสะอาดสถานที่หลังการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาโป่งน้ำร้อนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาโป่งน้ำร้อนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทุ่งเด่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 181.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 724.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย รายนางกาญจนา คำวัง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างงานสติกเกอร์ซีทรูพร้อมงานพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจัดทำบอร์ดอะคริลิคติดผนัง ขนาด A1 พร้อมป้ายทำเนียบบุคลากร จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างทำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ชุด และตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างทำสีใหม่ทั้งคน รถยนต์บรรทุกดีเซล แบบแคบ ยี่ห้อเชฟโรเลต รุ่น โคโรลาโด หมายเลขทะเบียน ผฉ 6844 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 002 ? 49 ? 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รหัสครุภัณฑ์ 492-61-0009 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างตัดหญ้าป่าชุมชน (แปลงที่ 1 และแปลงที่ 2) และตัดตามแนวกันไฟ ณ ดอยพระธาตุศรีมหาโพธิ์ตะโปธาราม บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed เดินสายโทรศัพท์ ภายในอาคารสำนักงาน อบต.โป่งน้ำร้อน จำนวน 1 งาน
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทพันธุไม้ โครงไม้เลื้อย ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 21 จุดในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างทำความสะอาดขัดพื้น เคลือบเงาพื้น อาคารสำนักงาน อบต.โป่งน้ำร้อน รวมจำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 1 รายการ ประเภทหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางนอกรถยนต์บรรทุก พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งนอกสถานที่ จำนวน 1 รายการ สำหรับรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ที่นานายมงคล หน่อแก้ว ? ลำห้วยผึ้ง กว้าง 0.70 เมตร ลึก 1.00 เมตร ความยาว 73.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกหอเจ้าบ้าน ? ลำห้วยผึ้ง กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 128.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ รวมจำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับงานสวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างติดตั้งสายอินเตอร์เน็ต และสายแลนด์ พร้อมอุปกรณ์รางเก็บสายไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุอื่น สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับพื้นที่จัดงานสวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน พื้นที่ 1,533.48 ตร.ม. โดยใช้รถขุดตีนตะขาบ 70-95 แรงม้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างตรวจเช็คซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้าย (ดีเซล) ขนาดบรรทุก 6 ตัน ยี่ห้อ ฮีโน่ ชนิด 6 ล้อ สีเหลือง หมายเลขทะเบียน 82-9701 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชม.ถ. 1460021 ทางเลียบลำน้ำใจฝั่งขวา จำนวน 3 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชม.ถ. 1460020 ทางเลียบลำน้ำใจฝั่งซ้าย จำนวน 5 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจัดเตรียมและจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ เวทีการแสดง เต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ชุดเครื่องเสียง และป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 5x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้และนันทนาการ สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ของรางวัล สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 14 มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจัดเตรียมและตกแต่งนิทรรศการ สำหรับงานแสดงสินค้า OTOP ของดีตำบลโป่งน้ำร้อน ในงานฤดูหนาวและร้าน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 13 - 22 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ สำหรับตกแต่งซุ้มนิทรรศการ งานแสดงสินค้า OTOP ของดีตำบลโป่งน้ำร้อน ในงานฤดูหนาวและร้าน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 13 - 22 มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชม.ถ. 1460023 ทางเลียบลำน้ำมาว ปริมาณงาน หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14.39 ตารางเมตร ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-3971 เชียงใหม่ รหัสครุภัณฑ์ 011 - 59 ? 0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ประเภทถังพลาสติก สีดำ มีฝาปิด ขนาดบรรจุ 40 แกลลอน (132 ลิตร) จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
1 - 50 (ทั้งหมด 322 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7