องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 522 คน ได้ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 81 วันทำการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 54 คน จำนวน 81 วันทำการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารหวานหรือผลไม้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัด จำนวน 30 คน จำนวน 81 วันทำการ รวมเป็น 2,430 ชุดๆละ 36.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารหวานหรือผลไม้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิตยาราม จำนวน 24 คน จำนวน 81 วันทำการ รวมเป็น 1,944 ชุดๆละ 36.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย 2 เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานปรับปรุงผิวจราจร พื้นที่ผิวจราจร 792.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 198.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายจันทร์ ต๊ะปัญญา หมู่ที่ 5 ปริมาณงานท่อลอดเหลี่ยมกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเปียงกอก ? ฌาปนกิจสถาน หมู่ที่ 6 ปริมาณงานท่อลอดเหลี่ยมกว้าง 2.10 เมตร ลึก 2.10 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยรื้อผิวจราจรและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สะพานวัดไชยมงคล - สวนนายบุญศรี แสงเมือง หมู่ 1 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 13.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 81.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 564.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ (Excavator) เพื่อขุดย้ายสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 จุด รวมจำนวน 9 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารหวานหรือผลไม้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัด จำนวน 30 คน จำนวน 22 วันทำการ รวมเป็น 660 ชุดๆละ 36.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารหวานหรือผลไม้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิตยาราม จำนวน 24 คน จำนวน 22 วันทำการ รวมเป็น 528 ชุดๆละ 36.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี งบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 22 วันทำการ ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อจัดสรรให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สพฐ) จำนวน 4 โรงเรียน ยอดนักเรียนที่ได้รับจัดสรรจำนวน 518 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 54 คน จำนวน 22 วันทำการ ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบโดยทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างจ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 10 และป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาล ที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างจ้างจัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการจัดเก็บเอกสาร รวมถึงกระบวนการรับ ? ส่งเอกสาร การค้นหาเอกสารที่ต้องอ้างอิงเรื่องเดิม และการติดตามรายงานผลการดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อจัดซื้อสารเคมีกำจัดตัวแก่ยุง เพื่อใช้สำหรับพ่นกำจัดยุง ตามโครงการชุมชนโป่งน้ำร้อนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนในเขตตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 4 โรงเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 รวมจำนวน 514 คน จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 57 คน จำนวน 22 วันทำการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัด จำนวน 64 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยาราม จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 50 รีม (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ยี่ห้อDouble A (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างจ้างปรับปรุงทางระบายน้ำข้างถนน โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 16.00 เมตร ณ สายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรสายทางบ้านหนองพนัง หมู่ที่ 1 ถึงบ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน โดยลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 306.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างค่าจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 33 จุด ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร ดับเบิ้ลเอ ขนาด A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 50 รีม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร ดับเบิ้ลเอ ขนาด A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 50 รีม (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ประเภทยางนอกรถยนต์บรรทุก พร้อมติดตั้งและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์บรรทุกเทท้าย (ดีเซล) ขนาดบรรทุก 6 ตัน ยี่ห้อ ฮีโน่ ชนิด 6 ล้อ สีเหลือง หมายเลขทะเบียน 82-9701 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 017 - 54 - 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอยบ้านนางสุขแก้ว ทาคำ เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานซ่อมแซมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ CANON PIXMA G4010 จำนวน 1 เครื่อง (งานพช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง รุ่นวอร์เรน สีน้ำตาล สามารถปรับระดับได้ จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑือื่น ประเภทเต็นขนาดใหญ่ ขนาด 4.00 x 6.00 x 2.40 เมตร จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อจัดซื้อเกลือเสริมไอโอดีน ขนาด 1 กิโลกรัม จำนวน 1,170 ถุง ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับโครงการ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพชุมชน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
1 - 50 (ทั้งหมด 447 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9