องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ปรับปรุง ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 105.15 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จัดจ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 14 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ที่นานายมงคล หน่อแก้ว ถึงบ้านนายจันทร์ จินาใจ หมู่ 5 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 227.00 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นงิ้วเฒ่า หมู่ 1 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางปวน อินคำ ถึงด้านหน้าโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ 6 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 260.00 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed จัดจ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 1 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed ออกแบบพร้อมลง นามรับรองแบบรูปรายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน ถึง บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 ตำบลม่อนปิ่น (รหัสสายทาง ชม.ถ. 14624) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 968.00 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed ออกแบบพร้อมลง นามรับรองแบบรูปรายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน ? บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 ตำบลม่อนปิ่น (รหัสสายทาง ชม.ถ. 14624) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 968.00 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 219
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน ร.ต.ต.สุทิน อินต๊ะอ้าย ถึง บ้านนายถนอม ตันจิน๊ะ หมู่ 7 กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 240.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.14621 จากสายบ้านหนองพนัง ถึงสายบ้านเปียงกอก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,601.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 238
rss_feed ออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 263
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 14616 สายทางบ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 เชื่อมสายทางบ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ถึงอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก กว้าง 4 เมตร ยาว 369 เมตร หนา 0.15 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 274
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ที่นานายจันทร์ เรือนใจ ถึงลำห้วยท่ากอก หมู่ 5 ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 252.00 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 264
rss_feed จ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปรายการก่อสร้าง ก่อสร้างพนังกันตลิ่ง ถนนทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ความสูง 1.20 เมตร ความยาว 52.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน งบประมาณ 249,600.- บาท
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 270
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายเสาร์คำ หน่อแก้ว ถึงบ้านนายหล้า วงค์ทิพย์ หมู่ 7 ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 215.00 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 308
rss_feed ออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 311
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย - ทางเลียบน้ำมาว ฝั่งขวา หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,395 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,580 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 327
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1